Εταιρεία

Η εταιρεία Πρωτοπορία Διαμεταφορική Α.Ε. ιδρύθηκε το 2011 με την ένωση 18 μεταφορέων με πολυετή πείρα στις μεταφορές. Ο σκοπός ίδρυσης της Πρωτοπορίας Διαμεταφορικής Α.Ε. ήταν η δημιουργία μίας δυναμικής εταιρείας στον χώρο των διανομών αλλά και των εθνικών μεταφορών. Διαθέτουμε 40 σύγχρονα ιδιόκτητα φορτηγά από 6 μέχρι και 40 τόνους τα οποία εκτελούν καθημερινά δρομολόγια σε όλους τους Νομούς της Κρήτης αλλά και μεταφορές στην υπόλοιπη Ελλάδα. Η πολυετή πείρα και το ειδικευμένο ανθρώπινο δυναμικό είναι σε θέση να εξυπηρετήσουν τις ανάγκες της επιχείρησης σας αλλά και να αναλάβουν την μεταφορά οικοσκευών με ασφάλεια και συνέπεια.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΦΟΡΤΙΟΥ

Δίνουμε μεγάλη σημασία στην ασφαλή μεταφορά  και  για αυτό τον λόγο φροντίζουμε για την καλή κατάσταση των οχημάτων, την σωστή οδηγική συμπεριφορά και διαθέτουμε ασφαλιστική κάλυψη των φορτίων που διακινούμε σε αναγνωρισμένες  ασφαλιστικές εταιρείες.

Powered by WordPress and WordPress Themes, thanks to Live Jasmin
Contact Form Powered By : XYZScripts.com